Asuntokauppa

Toisin kuin kiinteistönkauppa, asuntokauppa eli käytännössä yleensä asunto-osakkeiden kauppa on irtainta kauppaa. Näin esimerkiksi kaupanvahvistajaa ei tarvita asunto-osakkeiden kaupassa lainkaan. Toisin kuin kiinteistönkauppaa,…

Hoitotahto

Hoitotahdosta määritellään Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki). Se pohjautuu ajatukseen, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on siis laissa määritelty…

Ositus

Ositus on tapahtuma, missä erotellaan aviopuolisoiden omaisuus ja näin avioliiton päättyessä toteutetaan avio-oikeuden merkitys. Ositus toteutetaan sellaisesta omaisuudesta, mistä avio-oikeutta ei ole poistettu….

End of content

End of content