| |

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on tärkeä asiakirja meidän kaikkien asiakirjasalkussa, mutta lämpimästi suosittelen etenkin pienten yrittäjien kiinnittävän huomiota tähän asiaan. Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit varmistaa, että luotettu henkilö voi hoitaa asioitasi, kun et siihen itse kykene. Näkisin, yrittäjän edunvalvontavaltuutus on yrittäjän asiakirjoihin kuuluva olennainen osa. Myös yrityksen asioiden hoitaminen on todella tärkeää, jos yrittäjälle tapahtuu jotain. Etenkin toiminimiyrittäjä, joka on käytännössä myös yritys, voi kärsiä pahastikin, jos yrityksen asiat jäävät hoitamatta vaikkapa sairastumisen vuoksi. Siksi kannattaa pitää huoli, että ainakin pakolliset asiat tulevat hoidetuksi tällaisessakin tilanteessa.

Yrittäjän kannattaa pohtia, onko lähipiirissä joku, joka kykenee hoitamaan yritystoiminnan asioita tarpeellisessa määrin yrittäjän estyessä niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan nimetä erikseen henkilö hoitamaan yrityksen asioita. Se voi olla siis täysin eri henkilö kuin vaikkapa omien, henkilökohtaisen talouden ja henkilökohtaisten asioiden hoitaja.

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus on tärkeä laatia jo ihan sen vuoksi, että yrittäjällä on monia lakisääteisiä velvollisuuksia, jotka on hoidettava ajoissa. Jos esimerkiksi yksinyrittäjä ei ole määrittänyt ketään hoitamaan asioitaan, voi vaikkapa sairastumisen vuoksi jäädä jotain toimia tekemättä, ja se voi aiheuttaa seuraamuksia. Ihan yksinkertaisesti voi mainita vaikka arvonlisäverojen tilityksen. Nämä on hoidettava määräajassa ja on syytä, että yrittäjällä on joku nimetty henkilö, joka osaa ja kykenee ja on edunvalvontavaltuutuksen perusteella oikeutettu niitä hoitamaan.

Yrittäjän edunvalvontavaltuutus vaatii toki asiakirjan erityisen huolellista laatimista, jotta se mahdollistaa tarvittavien toimenpiteiden tekemisen. Kannattaa siis pohtia huolellisesti etukäteen, mitkä asiat ovat niitä, joita yrittäjän edunvalvontavaltuutuksen valtuutettu on voitava hoitaa.

Toimiohjeet

Tällöin näen tärkeäksi myös sen, että yrittäjä laatii edunvalvontavaltuutuksen lisäksi toimiohjeet valtuutetulle. Valtuutetun on toimittava valtuuttajan laatimien toimiohjeiden mukaisesti, mutta kun ne ovat erillisessä liitteessä, niiden ei tarvitse olla varsinaisessa edunvalvontavaltuutuksessa. Jos valtuutettu rikkoo näitä toimiohjeita, hän voi joutua korvausvelvolliseksi valtuutetulle eli päämiehelleen. Näiden toimiohjeiden avulla valtuutettu pystyy esimerkiksi itse etukäteen määrittelemään, miten haluaa joissain tietyissä tilanteissa toimittavan. Yrittäjä voi edunvalvontavaltuutuksen toimiohjeissa määritellä yksityiskohtaisesti vaikkapa sen, missä tilanteissa yritys on myytävä. Voi hyvin olla, että jos yrittäjä estyy pitkäksi aikaan hoitamasta yritystoimintaansa, hän haluaa yrityksensä ajettavaksi alas. Tästä voidaan antaa ohjeistus toimiohjeissa. Ja toki edunvalvontavaltuutus on laadittava sillä tavoin, että se mahdollistaa tämän toimenpiteen.