Ositus

Ositus on tapahtuma, missä erotellaan aviopuolisoiden omaisuus ja näin avioliiton päättyessä toteutetaan avio-oikeuden merkitys. Ositus toteutetaan sellaisesta omaisuudesta, mistä avio-oikeutta ei ole poistettu….

End of content

End of content