Tietosuojaseloste Laki ja neuvo TiLa

Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Laki ja neuvo TiLa (myöhemmin myös ”Yritys”) palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivustolta www.tilaki.fi.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan; miten Yritys käsittelee asiakkaiden henkilötietoja; minkälaisia henkilötietoja Yritys voi kerätä asiakkaista; mihin tarkoituksiin Yritys voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja ja mille tahoille niitä voidaan luovuttaa sekä asiakkaan oikeuksia koskien kerättyjä henkilötietoja. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita Laki ja neuvo TiLa noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Laki ja neuvo TiLa suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja ovat tiedot, joista luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti.

Rekisterinpitäjä

Laki ja neuvo Tila (y-tunnus: 2744188-5)

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tia Lämsä, puh: 044- 981 8690, osoite: Eteläranta 14 96300 Rovaniemi, s-posti: tia.lamsa@tilaki.fi

Rekisterin nimi

Laki ja neuvo TiLa:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on Laki ja neuvo TiLa:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, hallinta ja käsittely. Lisäksi tarkoituksena on Yrityksen tarjoaminen palveluiden ja tuotteiden tarjouspyyntöjen ja sopimusten toteuttaminen sekä lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille sekä viestintään ja yhteydenpitoon.

Henkilötietojen oikeusperusteena on ensisijaisesti Laki ja neuvo TiLa:n sekä rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun tilaamiseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

  • yksilöinti- ja yhteystiedot: esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja henkilötunnus
  • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot: esim. laskutus- ja maksutiedot
  • asiakkuutta koskevat tiedot: esim. yrityksen ja rekisteröidyn väliset sopimukset ja tilaustiedot
  • toimeksiannon alaiset tiedot

Henkilötiedot, joiden antaminen on välttämätöntä sopimukseen ja/tai lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi sekä palveluiden tuottamiseksi, ilmoitetaan kussakin yhteydessä rekisteröidylle.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan lähtökohtaisesti, kun asiakas luovuttaa Laki ja neuvo TiLa:lle itsestään henkilötietoja. Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen ja asiakassopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakkuuden aikana. Henkilötietoja voidaan kerätä myös markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeiden kautta. Rekisteröity on voinut antaa yritykselle tietoja myös esimerkiksi kilpailun tai arvonnan yhteydessä, verkkosivujen käytön yhteydessä tai tilaamalla sähköisen uutiskirjeen.

Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamana tai oikeuttamana.

Evästeet

Laki ja neuvo TiLa käyttää verkkosivuillaan Google Analyticsin evästeitä. Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla keräämme tietoja sivustojen sisältöjen käytöstä, kuten tietoja siitä, millä verkkosivuilla käyttäjä on vieraillut. Kerättyjä tietoja käytämme käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, käytön yksilöimiseksi ja kävijäliikenteen tilastointiin.

Tietojen tarkastaminen ja henkilötietojen suojaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut tai poistamme virheelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä sähköpostilla tia.lamsa@tilaki.fi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Rekisteriselosteen muutoksesta laitetaan muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voidaan muutoksista ilmoittaa rekisteröidyille myös sähköpostitse tai laittamalla Laki ja neuvo TiLa:n sivustolle asiasta ilmoituksen.

Tietosuojaseloste on päivitetty 14.12.2021