Lakiasiaintoimisto Laki ja neuvo TiLa

Luotettavaa lakipalvelua Rovaniemellä


Lakiasiaintoimisto, jolle sinun asiasi on tärkein!

Tarvitsetko asiantuntijaa perheoikeudellisiin asioihin, kuten testamentin, avioehdon ja edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen?

Onko sinulla tarvetta perukirjan laatimiseen tai osituksen ja perinnönjaon tekemiseen?

Tarvitsetko kaupanvahvistajan palvelua?

Onko mielessäsi maatilan tai pienen yrityksen toimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, joihin tarvitset asiantuntijaa?

Perheoikeudellisiin sekä maatilojen sekä pienten yritysten laki- ja asiantuntijapalveluihin  erikoistunut Laki ja neuvo TiLa on palveluksessasi vahvalla osaamisella. Minulla on oikeus tehdä myös kiinteistöjen luovutuksessa vaadittava kaupanvahvistus. Kaupanvahvistuksen lisäksi minulta saa luovutukseen liittyvät asiakirjat kuten kauppakirjat tai lahjakirjat.

Yritykseni kotipaikka on Rovaniemi, mutta toimin laajasti etenkin Pohjois-Suomen alueella. Kotikäynnit ovat joustavasti sovittavissa, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Palvelut ovat saatavilla myös muualla Suomessa. Monet toimeksiannot (esim. testamentti, edunvalvontavaltuutus ja muut perheoikeudelliset asiakirjat) voidaan käydä läpi helposti ja joustavasti puhelimessa tai sähköisesti. Näin toiminta ei ole paikkakuntaan sidottua vaan toimeksiannot hoituvat haluttaessa kätevästi myös etänä.

Olen koulutukseltani oikeustieteen maisteri (OTM), hallintotieteiden maisteri (HTM) sekä maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM, agronomi). Olen myös luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Näiden lisäksi olen suorittanut myös yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (YJEAT) sekä 60 opintopisteen laajuiset opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot (AmO). Minulla on siis juridiikan lisäksi vahva osaaminen myös talouteen ja sen eri sektoreihin.

Yrittäjyyttä edeltävästä työkokemuksesta merkittävimpiä ovat aiempi opetustyö ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä ja hankintapäällikön tehtävä meijerillä sekä työskentely kansalaispalveluvirkailijan tehtävissä Suomen suurlähetystössä Hanoissa. Parhaillaan toimin myös juridiikan ja riskienhallinnan opetukseen suuntautuneena lehtorina Lapin AMK:ssa. Lisäksi teen myös väitöstutkimusta sopimusten merkityksestä riskienhallinnan välineenä pienissä yrityksissä. 

Tahdon yhdistää monipuolisen osaamiseni ja tarjota kokonaisvaltaisia palveluja

Otan vastaan erityisesti perheoikeudellisiin asioihin liittyviä toimeksiantoja, kuten testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltuutukset, perunkirjoitukset ja perinnönjaot. Asuinpaikastasi riippuen voimme käydä läpi asioita kotonasi tai puhelimella/sähköisesti, kysy ihmeessä!

Tarjoan vahvaa osaamistani myös maatiloille ja pienille yrityksille. Koulutukseni ja työkokemukseni kautta tunnen maatilojen ja pienyritysten toimintaa ja käytänteitä hyvin, minulla on myös ammatillista osaamista alalle. Oikeus- ja hallintotieteen koulutukseni ja juridinen osaamiseni syventävät tätä asiantuntijuutta.