|

Lahjat verotuksessa

Lahjasta puhutaan, kun luovutetaan toiselle henkilölle omaisuutta ilman korvausta. Miten sitten lahjat verotuksessa käyttäytyvät? Jos lahjansaaja saa samalta lahjanantajalta kolmen vuoden sisään vähintään 5 000 euron arvosta lahjoja, on lahjasta maksettava lahjavero. Veroa on maksettava riippumatta omaisuuden laadusta. Lahjoitettavaa omaisuutta voivat olla esimerkiksi arvopaperit, rahaa tai vaikkapa tavaraa. Lahjat verotuksessa on ilmoitettava, vaikka koko 5 000 euron arvoista omaisuutta ei luovuteta kerralla, lahjoitukset lasketaan yhteen kolmen vuoden ajalta.

Lahjoitettavan omaisuuden arvo katsotaan lahjoittajakohtaisesti. Esimerkiksi vanhemmat voivat lahjoittaa molemmat erikseen lapselleen verovapaasti kolmen vuoden aikana tuon alle 5 000 euroa. Lahjat verotuksessa eivät siis kumuloidu yhteen lahjoittajalle eri lahjanantajilta.

Poikkeuksena lahjojen verotukseen on tavanomaisen koti-irtaimiston lahjoittaminen tai lahja koulutusta, kasvatusta tai elatusta varten. Kotona olevia irtaimia esineitä saa lahjoittaa verovapaasti, kunhan yksittäisen esineen arvo ei ole 4 000 euroa tai enemmän. Näitä tätä pienempiä koti-irtaimistoa sisältäviä lahjoja saa antaa kolmen vuoden aikana verottomasti useita, koska näitä lahjoja ei lasketa yhteen lahjaverotuksessa.

Myös päivittäisen elämisen kuluja, opiskelumaksuja ja muuta kasvatus-, koulutus- tai elatusmenoja voi maksaa lahjaverotta. Vanhemmat voivat siis maksaa vaikkapa vuokran ja koulukirjat opiskelevalle lapselleen, eikä näitä lasketa lahjaverotuksessa verotettavaksi lahjaksi. Tällöin on kuitenkin tärkeää, että lahjansaaja ei voi käyttää lahjaa muuhun tarkoitukseen. Eli vuokra maksetaan vaikkapa suoraan vuokranantajalle ja kirjat käydään ostamassa ja maksamassa lahjanantajan toimesta.

Jos lahjanantaja antaa samalle lahjansaajalle lahjaverotettavan summan arvosta lahjoja, on lahjansaajan tehtävä lahjasta lahjaveroilmoitus Verohallintoon. Tätä pienemmistä lahjoista ei ole pakko antaa lahjaveroilmoitusta. Joskus se kuitenkin kannattaa tehdä, vaikkei ole pakko. Kun omaisuudelle on vahvistettu lahjaverotusarvo, voi tätä arvoa käyttää hankintamenona, jos lahjansaaja joskus myöhemmin myy lahjaksi saamansa omaisuuden. Jos arvoa ei ole vahvistettu verotuksessa, voidaan käyttää vahvistetun hankintamenon sijaan vain niin sanottua hankintameno-olettamaa. Tilanne kannattaa miettiä tapauskohtaisesti erikseen, onko lahjaveroilmoitus näissä tilanteissa tarpeen tehdä.

Lahjaveroilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä. Jos lahja saadaan useammalta lahjoittajalta (esimerkiksi molemmilta vanhemmilta), on molemmista lahjoituksista tehtävä omat lahjaveroilmoitukset, vaikka lahjakirjoja olisi tehty vain yksi.