|

Edunvalvontavaltuutus

Kuka hoitaa asioitasi, kun et siihen itse kykene? Monet kokevat, että mahdollinen edunvalvontavaltuutus on tarpeellinen vasta kenties myöhemmällä iällä, jos vaikkapa muistisairaus uhkaa. Elämässä voi kuitenkin tapahtua kaikkea yllättävää, sairauskohtaus tai onnettomuus voi kohdata nuorenkin ihmisen. Jos haluat varmistaa, että kun et voi tehdä itse päätöksiäsi hoitoosi tai taloudellisiin asioihisi liittyvissä asioissa, on edunvalvontavaltuutus tähän ratkaisu.

Edunvalvontavaltuutus turvaa sen, että luotettu henkilö voi hoitaa laskusi ja muut raha-asiasi sekä halutessasi myös tehdä päätöksiä hoitoosi liittyvissä asioissa. Edunvalvontavaltuutuksessa voit itse määritellä, mitä oikeustoimia edunvalvontavaltuutettu voi tehdä ja mihin asioihin tarvitaan viranomaisen lupa. Voit siis itse määritellä pitkälle byrokratian tason, mitä valtuutettu kohtaa.

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen on tarkkaan määriteltyä ja ollakseen pätevä siinä on oltava mm. esteettömien todistajien todistuslausuma ja allekirjoitukset. Se astuu voimaan vasta siinä vaiheessa, kun sille on todellinen tarve. Käytännössä sen vahvistaa tällöin digi- ja väestötietovirasto (entinen maistraatti) ja tätä varten tarvitaan lääkärinlausunto edunvalvontavaltuutuksen tarpeesta. Ei tarvitse siis pelätä, että sitä saisi voimaan liian kevyin perustein.

Edunvalvontavaltuutuksen tarpeellinen sisältö vaihtelee. Voi olla esimerkiksi syytä pohtia, halutaanko valtuutetun voivan lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta vai ei. Kannattaa miettiä myös, kuka voisi tulla valtuutetun tilalle hoitamaan asioita, jos tämä estyy. Jos esimerkiksi valtuutettuna on puoliso, kannattaa miettiä, kuka voisi tulla puolison tilalle, jos hän vaikka menehtyy tai tulee jossain oikeustoimessa esteelliseksi.