Perinnönjako ja jakokirja

Kun perunkirjoitus on toimitettu ja mahdollinen testamentti ja siihen liittyvät jakoa edeltävät toimet on suoritettu, voidaan pesässä tehdä ositus, perinnönjako ja jakokirja. Jos vainaja oli eläessään naimisissa, ennen perinnönjakoa on siis aina toimitettava ositus, koska siinä selviää vainajan osuus yhteisestä pesästä. Kuolinpesää ei ole kuitenkaan mikään pakko jakaa, jos se halutaan pitää yhteishallinnossa.

Huomioitavaa on, että jos vainaja on eläessään ollut naimisissa ja eronnut, mutta eron yhteydessä ei ole toimitettu ositusta, on ex-puoliso pesän osakas niin kauan, kunnes ositus toimitetaan. Ositusvaade ei vanhene, joten ositus kannattaa ehdottomasti avioerotapauksessa tehdä heti eron yhteydessä, jolloin ei perillisillä tule haasteita tämän suhteen, kun tehdään perinnönjako ja jakokirja kuoleman jälkeen.

Perinnönjako voidaan tehdä sopimusjakona, joka on ehdottomasti suositeltavaa, jos vain mahdollista. Kuitenkin, jos osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta tai jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattuna, tuomioistuin nimittää pesänjakajan, joka tekee jaon.

Perinnönjakokokoukseen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat ja tämä kutsu on laitettava todisteellisesti. Kutsuun laitetaan jakokokouksen aika ja paikka.

Jos perinnönjaosta ei tehdä sopimusta, jako suoritetaan lähtökohtaisesti siten, että jokainen osakas saa osansa kaikenlaatuisesta omaisuudesta eli esimerkiksi metsästä, osakkeista ja rahasta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos pesässä on vaikkapa useampi tontti, jokaiselle osakkaalle jaetaan oma tontti. Jos omaisuusesinettä ei kuitenkaan voi jakaa osiin, pyritään pirstomisen estämiseksi laittamaan se samaan osuuteen eli yhdelle osakkaalle. Perinnönjako voidaan kuitenkin sopia tehtäväksi halutulla tavalla ja monesti onkin järkevää, että tästä periaatteesta poiketaan.

Perinnönjako ja jakokirja liittyvät kiinteästi toisiinsa, jakokirjassa käytännössä kirjataan, miten pesän omaisuus jaetaan osakkaiden kesken. Sitä voidaan siis pitää luettelona siitä, mitä kukainenkin osakas saa ja minkä arvoista omaisuus on jakohetkellä.

Sopimusjaossa pesän kaikki osakkaat allekirjoittavat jakokirjan. Toki osakas voi valtuuttaa toisen henkilön tekemään tämän puolestaan, jos ei pääse paikalle. Jos taas perinnönjaon toimittaa pesänjakaja, osakkaiden ei tarvitse allekirjoittaa jakokirjaa, vaan sen tekee pesänjakaja.

Jakokirjan ollessa valmis, siitä toimitetaan kopio Verohallintoon. Lisäksi on syytä muistaa, että jos osakas saa perinnönjaossa osakseen kiinteistön, esimerkiksi kesämökin, omistusoikeuden rekisteröinti tapahtuu hakemalla sen lainhuutoa Maanmittauslaitokselta kuukauden kuukauden sisällä luovutuskirjan allekirjoittamisesta.