| |

Omaisuuden ositus vai erottelu

Kumpi avioeron tai puolison kuoleman yhteydessä tehdään: omaisuuden ositus vai erottelu?  Jos avio-oikeus on voimassa edes osittain, avioliiton päättyessä toimitetaan ositus. Jos avioparilla on voimassa avioehtosopimus, jonka perusteella kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan tai avioeroon toimitettava omaisuuden osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Erottelussa kumpikin puoliso ottaa itselleen oman omaisuutensa.

Erottelu voidaan tehdä samoin kuin ositus, joko puolisoiden välisin sopimuksin tai pesänjakajan toimituksena. Avioliittolaissa on määritelty, mitkä ositussäännökset ovat voimassa erottelun yhteydessä esim. hyvityssäännökset. Erottelun yhteydessä puoliso voi vaatia yhteisen omaisuuden jakamista ja tämä toki onkin yleensä järkevää, jotta omaisuuden jako tulee selkeäksi. Omaisuuden erottelussa on hyvä tiedostaa, että jos esimerkiksi puolisoilla on yhteinen asunto, jonka toinen puoliso ottaa vastiketta vastaan kokonaan omistukseensa, on kyseessä varainsiirtoverollinen luovutus. Eli erottelusta voi seurata myös veroseuraamuksia.

Avioliittolaissa määritellään, että jos puolisoilla on jotain avio-oikeuden alaista omaisuutta, tulee toimitettavaksi ositus. Vastaavasti jos avio-oikeus puuttuu täydellisesti puolin ja toisin, on kyseessä omaisuuden erottelu. Kuitenkaan asia ei todellisuudessa ole näin selkeä. Vain omaisuuden erottelun sisältävät toimitukset ovat harvinaisia, etenkin riitatapauksissa pesäselvittäjät joutuvat monien haasteiden eteen näiden suhteen. Monesti puolisoilla on esimerkiksi jotain yhteistä omaisuutta, jonka suhteen on pohdittava mitä tehdään.

Olisikin hyvä miettiä jo etukäteen, miten omaisuus tulee jakautumaan avioliiton päättyessä. Edelleen tahdon muistuttaa, että jokainen avioliitto päättyy joskus, joko kuolemaan tai eroon. Myös kuolemantapauksessa helpottuu perikunnan ja lesken tilanne, jos surun keskellä ei tarvitse pohtia omaisuusjärjestelyjä alusta alkaen, vaan omaisuuden jakautumista on suunniteltu jo aiemmin. Jos puolisoilla on avio-oikeuden omaisuutta, ositusperusteet tulevat käyttöön. Oman lisänsä pohditaan ja omaisuuden jakoon tuo mahdollisesti perintönä tai lahjoituksena tullut omaisuus, johon voi puolison avio-oikeus olla poistettu. Puolisoilla voi siis olla sekä avio-oikeuden alaista että sen ulkopuolella olevaa omaisuutta.

On hyvä muistaa, että ositusvaade ei vanhene. Tämän vuoksi on erittäin suotavaa, että aviopuolisot tekevät todisteellisesti osituksen tai erottelun, kun avioyhteys katkeaa. Jos ositus jää tekemättä, on olemassa riski, että entinen puoliso esittää myöhemmin ositusvaateen.