| |

Lakiosa

Perittävä voi määrätä testamentilla perinnöstään. Tästä on kuitenkin poikkeuksena lakiosa, mitä hän ei pääsääntöisesti voi poistaa rintaperillisiltään. Rintaperillinen on oikeutettu lakiosaan vainajan jälkeen. Rintaperillisellä tarkoitetaan vainajan lapsia tai jos lapsi on kuollut, tämän lapsia jne. Lakiosa on puolet lakiosaperillisen perintöosan arvosta.  

Esimerkkinä lakiosan laskemisesta

Matilla on kaksi lasta, Martta ja Mikko. Selkeyden vuoksi tässä esimerkissä ei nyt huomioida mahdollisen aviopuolison avio-oikeutta ja pesän ositusta, vaan keskitytään Matin kuolinpesään ja sen jakoon.

Matti voi tehdä esimerkiksi Martan hyväksi testamentin, mutta Mikko on joka tapauksessa oikeutettu ¼ arvoiseen lakiosaansa jäämistön arvosta. Testamentista huolimatta Mikko on siis oikeutettu saamaan lakiosansa, joka on puolet perintöosan arvosta. Lakiosan saamisen edellytyksenä on se, että perillinen tekee testamentin saajalle lakiosailmoituksen. Näyttövelvollisuus siitä, että lakiosailmoitus on tehty, on ankara: se on esitettävä testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Lakiosailmoitus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu perillisille tiedoksi. Lakiosan saaminen siis vaatii rintaperilliseltä aktiivisuutta, jos oikeus on testamentilla syrjäytetty.

Euroina esimerkki voisi mennä siten, että Matin kuolinpesän jaettava nettoarvo on 50 000 euroa. Matti haluaa syystä tai toisesta, että Martta saa mahdollisimman ison osan perinnöstä. Lakimääräisen perimyksen mukaan sekä Martan että Mikon osuus on 25 000 euroa. Matti voi testamentilla määrätä Martalle kuitenkin isomman osuuden, kuitenkaan Matin lakiosuutta ei voi loukata. Näin Matti on oikeutettu saamaan pesästä joka tapauksessa 12 500 euroa, joka on yllä kuvatun mukaisesti puolet perintöosasta.

Rintaperillinen voidaan joissain poikkeuksellisissa tilanteissa jättää täysin perinnöttä, myös ilman lakiosaosuutta, mutta tällöin perillisen on voitava osoittaa eläneen kunniatonta tai epäsiveellistä elämää tai syvästi loukanneen perittävää. Tämä peruste on mainittava testamentissa ja se on myös pystyttävä näyttää toteen. Lakiosan sivuuttaminen ei siis ole mitenkään helppoa.

Lakiosa turvaa myös tilannetta, jos perittävä on lahjoittanut elinaikanaan omaisuutta vain jollekin perillisistään. Lahja voidaan tietyissä tilanteissa lisätä kyseisen henkilön perintöosaan ja näin hän ei perittävän kuoltua saa niin suurta osaa tällöin jaettavasta perinnöstä.