| |

Miksi testamentti?

Miksi testamentti? Eihän minulla ole mitään syytä tehdä sitä! Ja jos tarve onkin, niin ehtiihän sitä miettiä sitten myöhemminkin. Ei se ole ajankohtaista nyt. Näin ajattelee melko moni. Tosiasia kuitenkin on, että jokainen meistä kuolee joskus. Ajankohtaakaan ei tiedä, onnettomuus voi sattua milloin tahansa.

Toki testamentin teko ei ole koskaan myöhäistä –niin kauan kuin olet oikeustoimikelpoinen, voit lähtökohtaisesti laatia myös pätevän testamentin. Elämässä sattuu kuitenkin yllättäviä tilanteita ja parasta olisi, että tämäkin asia olisi hoidettu kuntoon ajoissa. Pahimmillaan ”sitten joskus” tehtäväksi suunniteltu testamentti jää tekemättä.

Testamentin avulla voit määritellä, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Tiesithän, että voit esimerkiksi ilmoittaa tahtosi olevan, että lastesi puolisoilla ei ole avio-oikeutta sinulta perittyyn omaisuuteen? Se turvaa omaisuuden pysymisen suvussa mahdollisessa avioerotilanteessa, vaikkei lapsillasi olisikaan laadittuna avioehtoa. Lisäksi voit halutessasi määritellä tietyn omaisuuden (esim. kesämökki) siirtymisen tietylle lapselle ja toisen omaisuuden (vaikkapa asunto-osakkeen) toiselle. Näin voidaan ehkäpä välttyä mahdollisilta perintöriidoilta myöhemmin.

Myös hallintaoikeuden antaminen toiselle (esim. lapselle), omistusoikeuden siirtyessä jollekin muulle (esim. lapsenlapsille) voi olla joskus fiksu ratkaisu. Se mm. mahdollistaa verosuunnittelun perintöveron osalta. Toki on hyvä tiedostaa tällöin kaikki omaisuuteen liittyviin kustannusjakoihin liittyvä asiat (esim. vastikkeet, kunnossapito) ja luovutuksiin sekä myyntiin vaikuttavat mahdolliset haasteet ja pohtia, onko juuri itsellä tämä järkevin ratkaisu tässä tilanteessa.

Puoliso testamentissa

Myös puoliso voidaan huomioida testamentissa. Muistathan, että jos vainajalla on rintaperillisiä, aviopuoliso ei peri! Jokaisen olisi syytä miettiä jo eläessään, miten lesken ja lasten oikeudenmukainen tilanne varmistetaan, kun toinen puolisoista kuolee. Ennen kaikkea tämä on tärkeää silloin, kun puolisoilla on lapsia aiemmista liitoista. Lisäksi on syytä pitää huolta siitä, että avopuolison tilanne ei käy taloudellisesti epäoikeudenmukaiseksi toisen puolison kuoleman vuoksi. Avopuolisohan ei peri ilman testamenttia.

Vielä testamenttia pohtiessa voi miettiä, haluaako mahdollisen alaikäisen perillisen tai testamentinsaajan saaman omaisuuden jonkun muun kuin lakimääräisen edunvalvojan (normaalisti lapsen huoltaja(t)) hoidettavaksi. Testamentissa voidaan tässä tilanteessa määrätä joku nimetty henkilö lasten saaman omaisuuden hoitajaksi.

Kysymykseen: Miksi testamentti? voidaan siis vastata, että yksinkertaisesti siksi, että tiedät omaisuutesi menevän kuolemasi jälkeen haluamallasi tavalla juuri oikeille tahoille. Tässä voi vielä mainita, että testamentissa on monta asiaa, jotka pitää ottaa huomioon, siksi laatimisen apuna kannattaa käyttää asiantuntijaa.