Hoitotahto

Hoitotahdosta määritellään Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki). Se pohjautuu ajatukseen, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on siis laissa määritelty…

End of content

End of content