|

Avioehtosopimus

Avioliittoon liittyvän varallisuuden osalta keskeinen käsite on avio-oikeus. Se tarkoittaa puolison oikeutta toisen omaisuuteen ja se realisoituu käytännössä avioliiton päättyessä joko kuolemaan tai eroon. Näin lähtökohtaisesti osituksessa leski ja kuolleen puolison perilliset tai erotilanteessa molemmat puolisot saavat puolet avio-oikeuden alaisesta omaisuuden säästöstä. Avioehtosopimus on väline, jonka avulla voidaan poiketa avioliittolain mukaisesta avio-oikeuden olemassaolosta. Avioehtosopimus on sopimus, joten se vaatii molempien puolisoiden hyväksynnän.

Avio-oikeuden laajuuteen voidaan vaikuttaa avioehtosopimuksen solmimisella. Avioehtosopimuksessa voidaan määritellä, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai johonkin tiettyyn osaan toisen omaisuudesta. Avioehtosopimus voidaan solmia myös siten, että toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta johonkin tiettyyn toisen omaisuuteen tai mihinkään toisen puolison omaisuuteen, mutta toisella puolisolla avio-oikeus säilyy. Avioehdolla voidaan määrätä sellaisesta omaisuudesta, joka puolisoilla on tai sellaisesta omaisuudesta, minkä hän tulee myöhemmin saamaan. Esimerkkinä voisi olla, että puolisot sopivat avioehdolla avio-oikeuden pois puolisoiden omilta vanhemmilta saatuun perintöön. Jos vanhemmat eivät testamentissaan ole huomanneet tällaista mainintaa tehdä, voivat puolisot siis keskenään tämän asian sopia. Myös esimerkiksi toisen puolison ollessa yrittäjänä, voidaan avioehtosopimuksessa määritellä yritysomaisuuden kuuluvan avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avioehtosopimukseen voi liittää esimerkiksi myös ehdon, joka poistaa avio-oikeuden toisten omaisuuteen silloin, jos avioliitto purkautuu avioliiton johdosta. Tällöin avio-oikeus on voimassa toisen puolison kuollessa.

On tärkeä huomata, että avioehtosopimus ei vaikuta puolison mahdolliseen perimysoikeuteen. Jos puolisoilla ei ole rintaperillisiä, leski perii puolisonsa ellei testamentissa ole määrätty muuta. Puolisot voivat myös  testamentata toisilleen omaisuutta. Erilaisilla hyvin suunnitelluilla asiakirjoilla voidaan siis vaikuttaa siihen, miten omaisuus siirtyy kuoleman tai eron jälkeen. Kannattaa aina miettiä, miten avioehto tai testamentti vaikuttaa puolison asemaan kun toinen puolisoista menehtyy.

Nämä ovat asioita, joita jokaisen pariskunnan kannattaa miettiä jo ennen avioliiton solmimista. Toki avioehdon voi sopia myös avioliiton solmimisen jälkeen. Muistakaa myös, että avioehtosopimus ja siitä puhuminen ei tarkoita sitä, että uskotaan liiton päättyvän avioeroon. Kuolema erottaa puolisot joka tapauksessa ja eronkin varalta sitä voi pitää eräänlaisena vakuutuksena, jolloin varaudutaan riskeihin ennalta. Aivan samalla tavoin kuin vaikkapa henkivakuutuksella tai kotivakuutuksella.