Uusperheen perimys

Uusperheen perimys voi herättää pohdintaa. Ei ole lainkaan harvinaista, että naimisiin menevillä puolisoilla on lapsia aiemmista liitoistaan. Näissä tilanteissa suosittelen erittäin vahvasti pohtimaan yhdessä, miten halutaan omaisuudelle tapahtuvan toisen puolison ja myöhemmin toisenkin puolison kuoltua. Testamentilla voidaan muuttaa lakisääteistä perimystä, jos halutaan tehdä jotain eri tavoin, kun perimyskaaren mukaan mentäisiin.

On tärkeää miettiä, miten lasten rooli rintaperillisenä menee ja kuka perii kenetkin. Puolisoiden on hyvä pohtia lastensa tilanne ja tarkastella, mikä omassa tilanteessa on paras ratkaisu perimyksen suhteen. Mikä on oikeudenmukainen tilanne kaikkien kannalta?

Puolison lapsi ei peri perimyskaaren mukaan, joten esimerkiksi tässä tapauksessa puolison A kuollessa, hänet perii lapsi D ja lapsi C. Jos avio-oikeutta ei ole poistettu avioehtosopimuksella, A:n kuollessa tehdään ositus A:n kuolinpesän eli D:n ja C: sekä lesken eli puolison B välillä. Puolison B lapsi edellisestä liitosta eli lapsi E ei peri tässä tilanteessa mitään, ellei A ole tehnyt hänelle testamenttia.

Jos taas lapset menehtyvät ennen vanhempiaan, lapsen D perii puoliso A ja D:n toinen vanhempi. Jos puoliso A on menehtynyt ennen kuin D kuolee, eikä D:llä ole rintaperillisiä tai aviopuolisoa tahi testamenttia, perii C puoliso A:n osuuden, taas toisen puolikkaan omaisuudesta mennessä toiselle vanhemmalle ja/tai mahdollisille sisaruksille siltä puolelta.

Jos taas yhteinen lapsi C menehtyy ilman rintaperillisiä tai puolisoa, perivät puolisot A ja B hänet. Jos jompikumpi heistä on menehtynyt, tulee tämän lapsi hänen sijaansa.

Pohditaan lakisääteistä perimystilannetta vielä vähän pidemmälle:

Puolisot A ja B ovat menehtyneet ilman testamenttia. D kuolee lapsettomana ja ilman puolisoa, eikä hän ole tehnyt testamenttia. C perii puolison A perintöosuuden D:n omaisuudesta. Myöhemmin myös C menehtyy ilman rintaperillisiä, puolisoa ja testamenttia. Tällöin lapsi E perii koko C:n omaisuuden, myös D:ltä perintönä saadun A:n omaisuuden.

On muistettava, että rintaperillisellä on oikeus lakiosaansa, mutta muutoin testamentilla voi muuttaa perimysjärjestystä.