| |

Avopuoliso perintöverotuksessa

Avopuoliso ei peri avopuolisoaan, mutta testamentilla voidaan pitää huoli puolison taloudellisesta tilanteesta pariskunnan toisen osapuolen kuoleman jälkeen. Hallintaoikeustestamentilla tai omistusoikeustestamentilla voidaan varmistaa asumisen mahdollistuminen tai muu omaisuuden siirtyminen eloon jäävän puolison käyttöön. Muun ohella on hyvä huomioida myös verotukseen liittyvät asiat, kun laatii testamenttia. Siksi tässä nyt lyhyesti muutama asia, jotka on syytä muistaa. Avopuolisolla on perintöverotuksessa erilainen asema kuin aviopuolisolla.

Avopuoliso kuuluu perintöverotuksessa II veroluokkaan. Poikkeuksena, jos avopuoliso on ollut aiemmin avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai hänellä on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Tällöin avopuoliso kuuluu perintöverotuksessa kevyemmin verotettavaan veroluokkaan I eli hänet rinnastetaan tässä aviopuolisoon. Tässä tilanteessa avopuoliso saa myös puolisovähennyksen perintöverotuksessa. Puolisovähennyksen arvo on 90 000 € (v. 2022). Koska perintöveron alaraja on 20 000 €:n arvoisen perinnön kohdalla (v.2022), puolison periessä alle 110 000 €:n arvosta omaisuutta, ei perintöveroa tarvitse maksaa lainkaan. Jos taas avopuoliso kuuluu perintöverotuksessa II veroluokkaan, perintöveroa on maksettava jo 20 000 € ylittävästä perinnöstä. Lisäksi II veroluokassa perintövero on kireämpää kuin I veroluokassa.

Vaikka avopuolisoilla olisi yhteisiä lapsia, ei avoleskellä ole lain määrittelemää hallintaoikeutta yhteiseen kotiin. Näin ilman testamenttia, lapsille siirtyy vainajan osuus yhteisestä kodista ilman lesken hallintaoikeutta. Se tarkoittaa myös lasten osalta sitä, että he maksavat mahdollisen perintöveron koko omaisuuden arvosta.

On siis hyvä miettiä jo elinaikana, miten omaisuutta hankintaan ja kumman nimissä omaisuus on. On tärkeää, että yhteinen omaisuus on molempien puolisoiden nimissä, jotta siitä ei tulee kiistaa toisen kuoleman jälkeen. Näin etenkin, jos vainajan perii hänen sukulaisensa avopuolison sijaan. Näinhän tapahtuu, jos puolisoilla ei ole testamenttia. Luonnollisesti myös avopuolison perintöverotusta pohtiessa on tärkeä huomata, että jos omaisuus on molempien omistuksessa, ei luonnollisesti omissa nimissä olevasta osuudesta makseta perintöveroa.

Testamenttia laatiessa on syytä pohtia, milloin ja minkä omaisuuden osalta käytetään hallintaoikeutta ja milloin omistusoikeutta. Näillä päätöksillä voidaan vaikuttaa myös perintöveron määrään. Toki verotus ei saa olla ainoa, eikä välttämättä edes tärkein määrittävä tekijä. Olennaista on, että eloon jäävän puolison tilanne turvataan. Koska perintöveroa ei luonnollisesti kannata maksaa turhaan ylimääräistä, kannattaa tietysti ottaa verotuksellinen näkemys huomioon pohdittaessa omaisuuden siirtymistä kuoleman jälkeen.