| |

Ositus verosuunnittelun keinona

Avioliiton päättyessä – joko eroon tai toisen puolison kuolemaan, kannattaa mahdollisuuksien mukaan omaisuuden jakoa tehtäessä pohtia asiaa myös verosuunnittelun näkökulmasta. Omaisuus, mihin puolisoiden avio-oikeus on voimassa, voidaan jakaa osituksessa ilman veroseuraamuksia kummallekaan osapuolelle. Näin ositus toimii parhaimmillaan myös verosuunnittelun keinona. Äärimmäisen yksinkertaistettuna esimerkkinä voidaan laskea, että jos avioparilla on omistuksessaan avio-oikeuden alaisena omaisuutena

kesämökki, arvo 50 000 €

asunto-osake, arvo 100 000 €

lisäksi säästöjä, arvo 50 000€

Erotilanteessa tai kuoleman jälkeen tehdyssä osituksessa voidaan tässä tilanteessa siirtää toiselle puolisolle tai esim. leskelle asunto-osake ja toiselle puolisolle tai vainajan kuolinpesälle kesämökki ja yhteiset säästöt (tässä esimerkissä ei nyt yksinkertaisuuden vuoksi huomioida lesken hallintaoikeutta puolisoiden yhteiseen kotiin). Kumpikaan osapuoli ei maksa toisen omistukseen siirtyneestä omaisuudesta veroa, vaan omaisuus siirtyy ilman veroseuraamuksia.

Lisäksi on hyvä huomata, että vaikka esimerkiksi kesämökin omistus olisi tässä tilanteessa ollut vain yksin toisen puolison nimissä, mutta avio-oikeus siihen on voimassa, voidaan omistus niin sovittaessa siirtää osituksessa toisen puolison omistukseen. Verottomuuden edellytyksenä on kuitenkin se, että osituksessa ei käytetä pesän ulkopuolisia varoja. Jos osituksessa käytetään pesän ulkopuolisia varoja, ei verosuunnittelu enää tällä tavoin toimi, eikä omaisuutta voida siirtää toisen omistukseen vailla veroseuraamuksia. Pesän ulkopuolisilla varoilla tarkoitetaan avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta.

Tällä tahdon korostaa sitä, että jos vain ositus voidaan tehdä sopuisasti ja kokonaisuus huomioiden, voidaan tehdä myös taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Se toivottavasti kannustaa osaltaan mahdollisimman yksimieliseen ositukseen. Varsinkin tehtäessä ositusta kuolinpesän ja lesken välillä, voidaan varmasti miettiä myös omaisuuden jaosta syntyviä veroseuraamuksia ja pyrkiä minimoimaan niitä.

Tässä samassa yhteydessä lienee hyvä muistuttaa, että tehdessään avioehtoa, osa omaisuudesta voidaan jättää sen ulkopuolelle. Puolisoilla voi olla sekä avio-oikeuden alaista että avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta. Osituksessa otetaan huomioon vain avio-oikeuden alainen omaisuus. Tämän vuoksi avioehtoakin laatiessaan on hyvä miettiä tilannetta myös pidemmälle ja ehkä keskustella myös asiantuntijan kanssa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista eri tilanteissa. Jokainen avioliitto päättyy joskus, eroon tai kuolemaan. Tällöin omaisuuden osituskin tulee ajankohtaiseksi.